“ហ៊្វូ្រតាទី” ស្ករគ្រាប់ផ្លែឈើក្នុងស្រុករដូវកាលទីពីរបានចេញលក់ជាផ្លូវការហើយ

Post On 04, Jan, 2021

(ភ្នំពេញ)៖ នេះជាសមិទ្ធផលថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន អេប្រាធីហ្វូ៊ដ (ខេមបូឌា) ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករគ្រាប់ស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានក្រុមហ៊ុនដើមនៅ សហរដ្ឋអាមេរិក ។ Read More

ថ្មីទៀតហើយ! ស្ករគ្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុន អេប្រាធី ហ្វ៊ូដ បានចេញលក់កញ្ចប់តូចថ្មីកាន់តែទាក់ទាញ

Post On 12, May, 2020

ក្រោមការអភិវឌ្ឍន៍ឥតឈប់ឈររបស់ក្រុមហ៊ុន អេប្រាធី ហ្វ៊ូដ (ខេមបូឌា) ដែលជារោងចក្រផលិតស្ករគ្រាប់ដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានក្រុមហ៊ុនដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិក បានសម្រេចដាក់លក់ ចេញនូវស្ករគ្រាប់ដែលច្រកក្នុងកញ្ចប់តូចមានរូបរាងកាន់តែទាក់ទាញ និងងាយស្រួលក្នុងការយកតាមខ្លួន។ Read More

មិនធម្មតា! ស្ករគ្រាប់ “ហ៊្រ្វូតាទី” រសជាតិព្រីងដែលទើបតែចេញលក់ទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកញ៉ាំស្ទើមិនគួរអោយជឿ

Post On 27, Feb, 2020

ស្ករគ្រាប់ “ហ៊្រ្វូតាទី” ព្រីងដែលត្រូវបានស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយកូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា របស់ក្រុមហ៊ុន អេប្រាធីហ៊្វូដ (ខេមបូឌា) ដែលមានក្រុមហ៊ុនដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិក បានទទួលបានការ គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងគួរអោយកត់សំគាល់។ Read More

“ហ៊្រ្វូតាទី” ស្ករគ្រាប់រសជាតិថ្មីស្នាដៃផលិតរបស់កូនខ្មែរបានចេញលក់ជាផ្លូវការហើយ

Post On 31, Dec, 2019

(ភ្នំពេញ)៖ នេះជាសម្មិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន អេប្រាធីហ៊្វូដ (ខេមបូឌា) ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករគ្រាប់តាមស្តង់ដាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានក្រុមហ៊ុនដើមមកពី សហរដ្ឋអាមេរិក ។ Read More